top of page

Whistleblowing - Aarre Avustajien väärinkäytösten ilmoituskanava

Edistääksemme avointa, läpinäkyvää ja turvallista toimintakulttuuria, olemme ottaneet käyttöön väärinkäytösepäilyjen ilmoituskanavan. Väärinkäytösepäilyjen ilmoituskanavan käyttöönotto perustuu ilmoittajansuojelulakiin ja Euroopan unionin ilmoittajansuojeludirektiiviin. Whistleblowing-kanava tarjoaa luottamuksellisen kanavan tuoda sisäisen tutkinnan kohteeksi epäilyksen mahdollisesta väärinkäytöksestä tai toimintaperiaatteiden rikkomisesta. Ilmoituksen voi tehdä nimettömästi.

 

Sinulla on mahdollisuus tehdä anonyymi ilmoitus seuraavien EU-lainsäädännön aloihin liittyvistä rikkomuksista tai epäilyistä niiden suhteen:

 • julkiset hankinnat

 • rahoituspalvelut, -tuotteet ja -markkinat sekä rahanpesun ja terrorismin rahoituksen ehkäiseminen

 • tuoteturvallisuus ja vaatimustenmukaisuus

 • liikenneturvallisuus

 • ympäristönsuojelu

 • säteilyturva ja ydinturvallisuus

 • elintarvikkeiden ja rehujen turvallisuus sekä eläinten terveys ja hyvinvointi

 • kansanterveys

 • kuluttajansuoja

 • yksityisyyden ja henkilötietojen suoja

 • verkko- ja tietojärjestelmien turvallisuus

 • kilpailulainsäädäntö

 • yhteisöverosäännöt tai järjestelyt veroetujen saamiseksi

Ilmoitukset tulee tehdä vilpittömässä mielessä. Tahallisten väärien ilmoitusten tekeminen on kiellettyä ja ne voivat johtaa oikeudellisiin seuraamuksiin, kuten sakkorangaistukseen.

Ensisijaisesti oma huoli tai epäilys on hyvä ottaa asia puheeksi oman esihenkilön tai johdon kanssa. Jos keskustelu ei tunnu hyvältä vaihtoehdolta tai se ei toimi, voi aina käyttää tätä kanavaa asiasta ilmoittamiseen. Whistleblowing-kanava on toteutettu siten, että ilmoittajaa ei voida tunnistaa, mikäli haluat tehdä ilmoituksen nimettömänä. Kaikki ilmoitukset käsitellään luottamuksellisesti ja ilmoituksen tekijän sekä kohteen yksityisyyttä suojaten. Henkilötietojen käsittelyssä noudatetaan tietosuojalain (1050/2018) mukaisia velvoitteita.

 

Ilmoituksen voi tehdä jo epäilyksen perusteella ja ilman varsinaisia todisteita, kunhan sen tekee rehellisesti ja hyvässä tarkoituksessa. Whistleblowing-kanavaan tulleita ilmoituksia käsittelevät yrityksen ylimmät toimihenkilöt, he käynnistävät

tarvittavat selvitykset. Käsittely on luottamuksellista. Luottamuksellisuus pätee myös silloin, kun ilmoittaja itse tuo henkilöllisyytensä esiin. Jos ilmoitus koskee yhtä käsittelijöistä, hän ei osallistu tapauksen käsittelyyn ja tutkintaan.

 

Ilmoituksen tekemisen lopuksi saat henkilökohtaisen koodin, jolla voit
seurata ilmoituksen etenemistä. Jos olet tehnyt ilmoituksen ja hukkaat tapauskohtaisen koodin, pyydämme
sinua tekemään uuden ilmoituksen, jossa viittaat alkuperäiseen ilmoitukseesi. Näin tutkintaa pystytään jatkamaan yhteistyössä kanssasi.

Kanava on ulkopuolisen palveluntarjoaja Juuriharja Consulting Group Oy:n tarjoama ja täysin luottamuksellinen.

Juuriharja Consulting Group Oy vastaa kanavan teknisestä toteutuksesta ja pitää huolta siitä, että ilmoittajan anonymiteetti on turvattu, ilmoituksen tiedot hyvin suojattu ja järjestelmä täyttää vaadittavat tietosuojakriteerit.

bottom of page