top of page

Henkilökohtainen avustaja

Henkilökohtaisena avustajana voi toimia käytännössä kuka vain. Tehtävään ei ole tutkintovaatimusta, vaan usein oikea asenne henkilökohtaiseen apuun on riittävä. Henkilökohtaisena avustajana henkilökohtaisen avun käyttäjä perehdyttää ja ohjaa avustajaa työvuorojen aikana.


Henkilökohtaisena avustajana tulisi toimia perheen ulkopuolinen henkilö. Avustajana ei siis voisi toimia vaikeavammaisen henkilön puoliso, lapsi, vanhempi, isovanhempi tai muu läheinen, ellei sitä erityisen painavasta syystä olisi pidettävä vaikeavammaisen henkilön edun mukaisena.

Henkilökohtainen avustaja toimii vaikeavammaiselle henkilölle itsenäisen ja omista valinnoista lähtevän toiminnan mahdollistajana.


Mikäli kiinnostuit henkilökohtaisen avustajan työstä suosittelemma täyttämään hakemus Aarre Avustajien nettisivuilla.bottom of page